Tüm Siparişlerinizde Ücretsiz Kargo!

Kullanıcı Servis Sözleşmesi

Kullanıcı Servis Sözleşmesi

YUI’ya hoş geldiniz!

Sözleşmeyi kabul etmeden önce, Sözleşmenin tüm içeriğini baştan sona okumanız ve özellikle kısıtlayıcı maddeler veya istisnalar olmak üzere şartlarını tam olarak bilmeniz gerekir. Kısıtlayıcı maddeler veya istisnalar, dikkatinizi çekmek için kalın veya başka şekillerde vurgulanmıştır. Sözleşmenin şartlarıyla ilgili herhangi bir şüpheniz olması durumunda, YUI’nun ilgili departmanı ile iletişime geçiniz. Sözleşmenin tüm şartlarını, ilgili sözleşmeleri ve kuralları vb. okuyup kabul etmeden servisi kullanmanıza izin verilmez. “Kabul et ve Sözleşmeyi gönder” seçeneğini (ayrıntılı ifadeler için kayıt sayfasına bakınız) seçtikten sonra kayıt prosedürünü tamamlayınız veya servisi herhangi bir şekilde kullanmanız durumunda, Sözleşme ve yukarıdaki kuralların getirdiği kısıtlamayı okuyup kabul ettiğiniz varsayılacaktır. Sözleşmenin herhangi bir ihlali durumunda YUI, servisi sizin için tek taraflı olarak kısıtlama, askıya alma veya sona erdirme hakkına ve ilgili sorumluluklarınızı araştırma hakkına sahiptir.

Servis Sözleşmesi (buradan sonra“Sözleşme”olarak anılacaktır) siz ve YUI tarafından imzalanmıştır. YUI Gizlilik Politikasını ve diğer içerikleri içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir). Değişiklik olması durumunda YUI, lisanslı yazılım aracılığıyla herhangi bir bildirimde bulunmaksızın bir mesaj göndererek duyuru yapacaktır. Duyurunun ardından, değiştirilen sözleşme ve kurallar, onayınız için size herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın otomatik olarak Sözleşmenin bir parçası haline gelir. Bu tür ilgili değişikliklere itiraz edilmesi durumunda, YUI’nun servisini kullanmayı bırakınız; kullanmaya devam etmeniz halinde, değişen kurallara itirazınız olmadığı ve bunlara uymayı kabul ettiğiniz varsayılacaktır.

I. Terimlerin Tanımları

1.1 Lisanslı yazılım, YUI tarafından geliştirilen, belirli sistem mobil terminallerine indirilen, yüklenen ve uygulanan yazılım sistemini ifade eder.

1.2 Servisler, YUI ve tedarikçileri tarafından sizin için sağlanan servislere atıfta bulunur. Bu servisleri, lisanslı yazılım ile mobil terminalde kullanabilirsiniz.

II. Servis

2.1 YUI size, YUI Control aracılığıyla YUI ve tedarikçilerinin akıllı platformundaki akıllı terminallere erişebileceğiniz ve akıllı ekipmanlar arasında bağlantı kurabileceğiniz akıllı yaşam ekipmanı yönetim servisleri sunar. Servis içeriği, akıllı ekipman yönetimi, sahne bağlantısı ve analiz raporu vb. içerir. Bu tür işlevler, kullanıcıların taleplerindeki değişikliklere veya servis tedarikçisinin kararına göre optimize edilebilir veya değiştirilebilir ve düzenli ve düzensiz bakım nedeniyle servis sunumu askıya alınabilir.

III. Servis Kapsamı

3.1 YUI, size bu yazılıma dayalı ürünü kullanma hakkı verir.

3.2 Ürünü lisanslamanız, satmanız, kiralamanız, devretmeniz, herhangi bir biçimde sunmanız veya ürünü başka ticari amaçlarla kullanmanız yasaktır.

3.3 Yazılım uyarlama platformu ve terminallerindeki sınırlamalar nedeniyle, lisanslı yazılımı yalnızca yetkili sistem platformu ve terminalinde kullanabilirsiniz. Lisanslı yazılımı başka bir terminal ekipmanına kurarsanız, donanım veya yazılım işlevinize zarar verebilir.

3.4 Lisanslı yazılımın sadece ticari olmayan amaçlarla kullanılabileceğini ve lisanslı yazılımın kurulması, uygulanması ve çalıştırılmasının yasak olduğunu kabul etmektesiniz. Böyle bir ticari işlem gerekliyse, YUI’dan önceden yazılı yetki ve izin alınacaktır.

3.5 YUI ve tedarikçileri, lisanslı yazılımı veya ilgili işlevleri zaman zaman değiştirebilir, yükseltebilir veya devredebilir ve lisanslı yazılım sistemine yeni işlevler veya servisler ekleyebilir. Yukarıda belirtilen yeni işlevler veya servisler ile birlikte ayrı bir sözleşme yoksa, yine Sözleşmeye tabi olan ilgili işlev ve servislere hak kazanırsınız.

3.6 Girilen verilerin doğruluğundan, güvenilirliğinden, bütünlüğünden ve yasallığından ve verileri elde etme şeklinizin yasallığından siz sorumlu olacaksınız ve zaman zaman veri ve bilgileri yedekleyeceksiniz. Söz konusu bilgilerin zarar görmesi ve kaybolması ile ilgili tüm riskler size aittir.

3.7 Hesap numaranızı ve şifrenizi uygun şekilde saklayacaksınız. Hesabınız için herhangi bir güvenlik açığı olması durumunda (sınırlı kalmamak kaydıyla kullanıcı şifresinin ifşa edilmesi dahil), YUI’yu zamanında bilgilendireceksiniz ve YUI ilgili önlemleri almanıza yardımcı olacaktır. Aksi takdirde, hesabınızla ilgili tüm davranışlar tarafınızca gerçekleştirilmiş sayılacaktır ve tüm sorumluluklar size ait olacaktır.

IV. Üçüncü Şahıs

4.1 YUI ve tedarikçilerinin belirli servislerinin üçüncü bir tarafça sağlanan yazılım veya servislere dayandığını kabul etmektesiniz. Bu servis, başvurunuzu kolaylaştıracak şekilde ayarlanmıştır ve üçüncü kişiden gerekli yasal izin alınır.

4.2 Ürün, üçüncü şahıslara ait belirli bilgi ve servisleri içerir. YUI ve tedarikçileri, üçüncü şahısların bilgi ve servislerini ne kontrol eder ne de sorumluluk taşır.

4.3 YUI ve tedarikçilerinin, lisanslı yazılımın her zaman bu servisleri kullandığını veya içerdiğini veya aynı üçüncü tarafça sağlanan diğer yazılımların gelecekte kullanılacağını garanti edemediğini kabul etmektesiniz. Aynı şekilde YUI, başka bir üçüncü şahıs tarafından sağlanan benzer servisleri kullanabilir. Başvuru üzerine, yukarıda belirtilen ilgili yazılım veya servisler bu Sözleşmeye tabidir.

V. Servis Uygulama Standardı

5.1 Lisanslı yazılımı normal bir şekilde kullanacaksınız. Aşağıdaki yollar uygulama standardını ihlal etmektedir:

1) Bilgisayar sistemine veya verilerine kasıtlı olarak zarar veren veya değiştiren bilgisayar virüsleri, solucanlar, kötü niyetli kodlar veya yazılımlar yayınlamak veya paylaşmak;

2) Yetkisiz olarak diğer kullanıcıların e-mail adresi ve benzerleri gibi bilgilerini veya verilerini toplamak;

3) Ürünü, sunucuya aşırı yüklenmeye neden olacak şekilde otomatik olarak kötü niyetli olarak kullanmak veya web sunucusuna ve diğer şekillerde ağ bağlantılarına müdahale etmek veya bunlara zarar vermek.

4) Ürünün sunucu verilerini veya iletişim verilerini izinsiz olarak ziyaret etmeye çalışmak;

5) Diğer kullanıcılar tarafından üretim uygulamasına müdahale etmek veya zarar vermek.

5.2 Aşağıda belirtilenleri anlamakta ve kabul etmektesiniz:

1) YUI, yukarıdaki standartların ihlaline dahil olup olmadığınızı belirleyecek ve tespit sonuçlarına göre uygulama lisansınızı askıya alacak veya feshedecek veya sözleşmelere göre başka kısıtlamalar uygulayacaktır.

2) YUI, kanunları ihlal eden veya başkalarının yasal haklarını ihlal eden veya lisanslı yazılımı kullanırken tarafınızca verilen Sözleşmeyi ihlal eden bilgileri doğrudan siler.

3) Uygulama standartlarını ihlal etmeniz nedeniyle üçüncü bir şahıs zarara uğrarsa, sizin adınıza yasal sorumluluğu bağımsız olarak üstlenecek ve YUI’yu bundan kaynaklanan kayıplardan veya ek masraflardan koruyacak ve tazmin edeceksiniz. Aksi takdirde, YUI tazminat talep etme hakkına sahiptir.

4) YUI ve tedarikçilerinin ilgili kanunları veya Sözleşmeyi ihlal etmeniz nedeniyle herhangi bir zarara uğraması durumunda, YUI’yu ve tedarikçilerini bundan kaynaklanan zararlar ve (veya) masraflar için tazmin edeceksiniz.

VI. Bilgi İçeriği Standardı

6.1 Servisi kullanarak kanunları ihlal eden veya uygunsuz davranışlarda bulunmayacağınızı taahhüt etmektesiniz. Bu tür eylem ve davranışlar şunları içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir):

6.1.1 Aşağıdaki içeriklerden birini içeren bilgilerin yüklenmesi, aktarılması veya paylaşılması:

1) Anayasada belirlenen temel ilkelere muhalefet etmek;

2) Devlet güvenliğini tehlikeye atmak, devlet sırrını ifşa etmek, devlet gücünü yıkmak ve devlet birliğini sabote etmek;

3) Devlet şeref ve menfaatine zarar vermek;

4) Ulusal nefreti ve ayrımcılığı körüklemek ve ulusal birliği sabote etmek;

5) Devletin din politikasını yıkmak, sapkınlık ve feodal hurafeleri savunmak;

6) Söylentiler yaymak, toplumsal düzeni bozmak ve toplumsal istikrarı bozmak;

7) Müstehcenlik, pornografi, kumar, şiddet, cinayet ve terör yaymak veya suça yataklık etmek;

8) Başkalarını aşağılamak veya karalamak ve başkalarının yasal hak ve menfaatlerini ihlal etmek;

9) Sahtekarlık, dolandırıcılık, zarar verme, tehdit, başkalarının mahremiyetini ihlal, taciz, ihlal, iftira, kabalık, ahlaksızlık veya ahlaki açıdan tiksindirici içerikler içermek;

10) Yürürlükteki kanunlar, yönetmelikler, kurallar, hükümler ve diğer yasal standartlar tarafından kısıtlanmış veya yasaklanmış diğer içerikleri içermek.

VII. Gizlilik Politikası ve Veriler

7.1 YUI’nun kişisel bilgilerinizi koruması çok önemlidir. YUI, bilgilerinizin mülkiyeti ve korunması, toplanması, kullanılması, paylaşılması, saklanması ve korunması vb. ile ilgili içeriklerin açıklandığı YUI Gizlilik Politikasını hazırlar. YUI Gizlilik Politikasını baştan sona okumanız önerilir.

VIII. İstisna Maddeleri

8.1 Kanun ve yönetmeliklerde aksi belirtilmedikçe YUI, lisanslı yazılım ve teknolojilerin ve ilgili bilgilerin güvenliğini, geçerliliğini, doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak için elinden gelenin en iyisini yapacaktır; ancak YUI, günümüzde mevcut teknolojilerin kısıtlaması nedeniyle aynı şeyi garanti edememektedir.

8.2 YUI’nun mücbir sebepler ve üçüncü bir şahsın temerrüdü nedeniyle oluşan doğrudan veya dolaylı kayıplardan sorumlu olmayacağını anlamaktasınız.

8.3 Aşağıdaki kazalardan birinin neden olduğu veya bunlarla ilgili personel yaralanması veya tesadüfi veya dolaylı yaralanmalardan siz sorumlusunuzdur: 1) Üçüncü bir kişinin lisanslı yazılımı kullanması veya verilerinizi izinsiz değiştirmesi; 2) Lisanslı yazılımın kullanılmasından kaynaklanan masraf ve kayıplar; 3) Lisanslı yazılımı yanlış anlamanız; 4) YUI’ya atfedilemeyen nedenlerden kaynaklanan lisanslı yazılımla ilgili diğer kayıplar.

8.4 YUI tarafından geliştirilmeyen ve piyasaya sürülmeyen veya YUI tarafından geliştirilmeyen ve piyasaya sürülmeyen, yazılımdan türetilen diğer lisanslı yazılımlar yasa dışı yazılımdır. Bu tür yazılımların indirilmesi, kurulması ve kullanılması öngörülemeyen risklere neden olabilir. YUI, yasal sorumluluklardan ve burada ortaya çıkan anlaşmazlıklardan ari olacaktır ve YUI, uygulama lisansını ve/veya diğer tüm servisleri askıya alma veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.

8.5 YUI ve tedarikçisinin akıllı platformunun kullanımının tüm bağlantılarda dengesiz faktörlerden etkilenebilecek İnternet servisi içerdiği konusunda bilgilendirildiniz. YUI koruyucu önlemler almış olsa da, internet ve e-iletişimin yapısal kusurları ve ayrıca Sözleşmenin herhangi bir tarafının makul kontrolü dışındaki faktörler (sınırlı kalmamak kaydıyla yangın, sel, terör saldırısı, salgın hastalık, doğal afetler, isyan, terminal virüsü, hacker saldırısı, ağ hatası ve terminal hatası dahil) servis askıya alınabilir, sonlandırılabilir veya ertelenebilir. Yukarıda belirtilen riskleri üstlenmeyi ve servislerin normal işleyişi yukarıda belirtilen risklerin oluşmasından etkilendiğinde YUI’nun herhangi bir sorumluluktan muaf olduğunu kabul etmektesiniz.

IX. Sözleşmenin Feshi ve Sözleşmenin İhlali

9.1 YUI’nun servisini kullanırken lisanslı yazılımı yetkilendirme kapsamına göre kullanacağınızı, yazılımın ve yazılımın içerdiği içeriğin fikri mülkiyetine saygı duyacağınızı ve Sözleşme uyarınca yükümlülüklerinizi yerine getireceğinizi anlamalısınız. YUI, Sözleşmeyi esaslı olarak ihlal etmeniz durumunda uygulama lisansını feshedecektir.

9.2 Yazılım uygulamanız, YUI’nun ilgili şirketleri tarafından sağlanan destek servislerine dayanmaktadır. YUI ve ilgili şirketlerinin şart, anlaşma, kural, duyuru ve diğer ilgili düzenlemelerinin ihlali, lisanslı yazılımın normal kullanımında başarısızlığa neden olabilir. Bu durumda YUI, uygulama lisansını feshetme veya uygulama lisansınızı veya uygulama lisansınızın askıya alınması ya da feshedilmesi dahil olmak üzere Sözleşmede kabul edildiği haliyle YUI tarafından kontrol edilen diğer haklar ve menfaatleri kısıtlamak için önlemler alma yetkisine sahip olacaktır.

9.3 Sözleşmeyi veya YUI ile imzalanan diğer sözleşmeleri ihlal etmeniz durumunda YUI ve tedarikçileri, ilgili şirketlerden tarafınıza sağlanan servislerin kısmen veya tamamen askıya alınmasını veya feshetmesini ve YUI tarafından işletilen ya da kontrol edilen web sitelerinde sözleşme ihlalinizin yasal olarak duyurulmasının talep edilmesi dahil olmak üzere haklarınız ve menfaatleriniz ile ilgili kısıtlayıcı tedbirleri almalarını talep ederek bilgilendirmede bulunma hakkına sahip olacaktır.

9.4 Lisanslı yazılım, indirme platformundan indirilir ve lisanslı yazılımın uygulama yolları ve kısıtlamaları konusunda indirme platformunun, sistem platformunun ve terminal üretiminin şartlarına uymanız gerekir. Yukarıda belirtilen üçüncü şahıs sizin sözleşmeyi ihlal ettiğinizi ve YUI ile tedarikçisinin tazmin edilmesi gerekli olduğunu teyit ederse, YUI üçüncü şahsın talebi üzerine uygulama lisansınızı feshedebilir.

9.5 Uygulama lisansı sona erdiğinde, lisanslı yazılımı kullanmayı bırakacak ve tüm kopyaları imha edeceksiniz.

9.6 YUI ve diğer kullanıcılar, Sözleşmedeki şartları ihlal etmenizden kaynaklanan kayıplara maruz kalırsa, tüm tazminat sorumluluklarını üstlenmelisiniz.

X. Amir Kanun ve Bölünebilirlik

10.1 Sözleşmenin yürürlüğe girmesi, açıklanması, değiştirilmesi, yürütülmesi ve ihtilafların çözümü Çin Halk Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İlgili kanun ve yönetmeliklerin mevcut olmaması durumunda, genel uluslararası ticari uygulamalara ve (veya) endüstriyel uygulamalara atıfta bulunulacaktır.

10.2 Sözleşmeden kaynaklanan veya Sözleşmeyle bağlantılı olarak ortaya çıkan anlaşmazlıklar, siz ve YUI tarafından dostane müzakere yoluyla çözülebilir veya karar için Sözleşmenin imzalandığı Halk Mahkemesine sunulabilir.

10.3 Sözleşmenin herhangi bir maddesinin Halk Mahkemesi tarafından geçersiz olduğuna karar verildiğinde bu durum, diğer koşulların veya bunların herhangi bir bölümünün yürürlüğünü etkilemeyecektir ve YUI ile birlikte geçerli koşulları iyi niyetle uygulamaya sokmalısınız.

10.4 Sözleşme, ATATURK MAH.8.GUL SK.NO:11-13 IC KAPI NO:1 KUCUKCEKMECE/ISTANBUL TURKEY

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Satıldı
 • Nakliye
Click outside to hide the comparison bar
Compare